Geschiedenis Korenmolen DE HOOP

 

Het is onbekend wanneer de eerste molen in Bunschoten-Spakenburg is gebouwd.

De eerste vermelding van een molen dateert uit 1556 en gaat over een molen die in “erfhuur “ werd vergeven aan een tweetal personen met de namen Cornelis Pietersz en Rutger Geertz.

Op een polderkaart van 1666 staat deze molen aangegeven aan de Spakenburger gracht even ten noorden van de toenmalige stad Bunschoten.

In de 18e en 19e eeuw is de molen een aantal keren verbouwd en in 1863 wordt er melding gemaakt van een molenbrand in Bunschoten.

De burgemeester schrijft daarbij: “De molen echter, een stenen gebouw, is van binnen geheel uitgebrand”.

Hieruit valt af te leiden dat de molen toen reeds verhoogd was opgesteld op een stenen onderbouw met stelling.

Deze molen werd weer hersteld, maar moest in 1899 gesloopt worden.IMG_2055steen.jpg

In dit jaar werd de oude molen vervangen door een andere molen wat blijkt uit een bewaard gebleven gevelsteen waarop vermeld staat: “De eerste steen gelegd door Steven Willem Kelderman, oud 6 jaren, op 10 juli 1899. Herbouwd door W. van den Hoogen en gebr. Wijnveen.

Het is waarschijnlijk dat deze molen niet geheel nieuw was, maar dat het de herbouw betreft van een eerder elders gesloopte molen.

Mogelijk is het de in 1899 gesloopte oliemolen “De Hoop of Het Kuiken” die sinds 1680 aan de Oost-Zaandijk in Wormer heeft gedraaid.

Bunschoten_De_Hoop_2.jpgVanaf 1912 werd echter ook de molen in Bunschoten gemechaniseerd om zodoende minder afhankelijk van de wind te zijn. Hierdoor kwam de molen in verval.

In 1929 werd door de toenmalige eigenaren van de molen, Huygen en van Twillert, een dieselmotor geplaatst.

Door de slechte staat, vanwege veel achterstallig onderhoud, moesten in 1932 delen van de molen zoals de kap, de wieken en de stelling gesloopt worden.

De romp werd afgedicht en bleef als motormalerij nog jaren in bedrijf. De firma Huygen en van Twillert heeft de molen daarna verkocht aan A. Veldhuizen en deze heeft er tot 1967 gebruik van gemaakt als opslagruimte en motormalerij van voornamelijk rogge.

In dit dat jaar werd de molen aangekocht door de gebroeders van Twillert met als doel op deze plek een garage met showroom te bouwen.

Op 2 december 1967 werd het houten achtkant omver getrokken en werd de betonnen onderbouw gesloopt.

Hiermee kwam een einde aan een periode van meer dan 400 jaar windmolen in Bunschoten.

 

Korenmolen De Hoop

Stadsspui 2

3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

info@molendehoopbunschoten.nl